WARUNKI HANDLOWE

obowiązujące Strony przy wszystkich umowach kupna – sprzedaży
zawartych z Alkol Drukarnia Wielkoformatowa Sp z o.o.

I. Zamówienie.

 1. Kupujący składa zamówienie w sklepie alkoldruk.pl lub w formie e-mail info@alkoldruk.pl
 2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji i wiąże obydwie strony dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w formie e-mail. Od tego momentu zostaje zawiązana pomiędzy stronami umowa kupna – sprzedaży.
 3. W przypadku zamówień indywidualnych, przesyłane przez Państwa pliki graficzne z logotypami itp. prosimy kierować na adres info@alkoldruk.pl
 4. Pliki graficzne należy przesyłać w formatach: PSD, AI, PDF, CDR v.15 (Corel), PNG, JPG w rozdzielczości 300 dpi.
 5. Kupujący, składając zamówienie, oświadcza iż zapoznał się z instrukcją użytkowania kupowanych produktów (instrukcje znajdują się na stronie internetowej Sprzedającego) i zobowiązuje się do właściwego ich użytkowania.
 6. Po otrzymaniu potrzebnych materiałów oraz uzgodnieniu projektu telefonicznie lub mailowo, przystępujemy do realizacji projektu
 7. Wszystkie logotypy, znaki firmowe i handlowe użyte na naszych stronach są jedynie w celach informacyjnych. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że Kupujący / Zleceniodawca usługi posiada pełne prawo do zlecenia wykonania danego znaku firmowego, logotypu, znaku handlowego przedstawionego w opisie.
 8. Czas oczekiwania na projekt indywidualny 3-5 dni roboczych w zależności od ilości zleconych zamówień. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na projekt z powodu dużej ilości zamówień – klient zostanie od razu poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 9. Otrzymany gotowy projekt, należy sprawdzić pod względem pasujących elementów oraz zgodności z zamówieniem podanym w formularzu. Po akceptacji projektu należy wysłać e-mail potwierdzający.
 10. Po akceptacji projektu indywidualnego, przystępujemy do realizacji zamówienia. Czas realizacji wynosi ok. 7 dni roboczych po otrzymaniu ustalonej kwoty na konto.

II. Termin realizacji i dostarczenie produktu.

 1. Sprzedający, mając wszystkie dane do realizacji zlecenia (min. zlecenie i projekt graficzny) podaje (najczęściej w formie e-mail) przybliżony, najbardziej prawdopodobny termin gotowości produktu do odbioru/wysyłki z siedziby Sprzedającego.
 2. Produkt może być odebrany osobiście przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną lub też wysłany współpracującą ze Sprzedającym Firmą Kurierską (lub wskazaną przez Kupującego, na jego wyraźne życzenie), na koszt Kupującego.
 3. Dostawa z zasady realizowana jest na adres Kupującego. Miejscem dostawy może być również miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu (inne niż adres na fakturze), które musi być jednak adresem pocztowym, gdzie Kupujący będzie mógł pokwitować odbiór towaru.
 4. Odpowiedzialność za produkt po jego wydaniu z siedziby Sprzedającego przejmuje Firma Kurierska realizująca usługę transportową i to ona obarczona jest w pełni odpowiedzialnością za produkt w transporcie.
 5. Wszystkie przesyłki nadawane przez Sprzedającego są ubezpieczone do wysokości wartości przesyłki netto.
 6. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia produktu powstałe w transporcie, jego zagubienie czy opóźnienie w dostarczeniu produktu do kupującego. Sprzedający, w razie potrzeby, jedynie dochodzi odszkodowania wobec Firmy Kurierskiej, którą została wysłana przesyłka i w razie uznania roszczenia i otrzymania zadość uczynienia przekazuje je niezwłocznie Kupującemu.
 7. Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności doręczyciela towaru.
 8. Wszystkie rozbieżności winny być odnotowuje w dokumencie dostawy, bo tylko to może być podstawą w dochodzeniu ewentualnych roszczeń wobec Firmy Kurierskiej.
 9. Uszkodzenie produktu w transporcie, jego zagubienie czy opóźnienie w dostarczeniu produktu do Kupującego w żadnym wypadku nie zwalnia Kupującego z obowiązku uregulowania należnej w stosunku do Sprzedającego płatności, z zachowaniem obowiązującego terminu.

III. Warunki płatności.

 1. Ceną podstawową jest cena netto widniejąca przy konkretnym produkcie na stronie internetowej Sprzedającego (www.alkoldruk.pl)
 2. Preferowana forma płatności to przelew, dopuszczamy również wysyłkę za pobraniem

IV. Reklamacje.

 1. Jesteśmy elastyczni i staramy się spełniać oczekiwania Naszych klientów zgodnie z przesłanymi sugestiami.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłową aplikacje okleiny na powierzchni – w przypadku, gdy klient sam na własną ręke aplikuje okleinę na motocykl. Prawo reklamacji dotyczącej aplikacji mają tylko i wyłącznie klienci, którym w/w usługę wykonała Nasza firma.
 3. Powstawanie bąbli i pęcherzy na okleinie baku jest naturalną rzeczą spowodowaną parowaniem benzyny, która rozpuszcza klej. – zjawiska tego typu nie podlegają reklamacji.Staramy się jak najdokładniej spełniać wymogi stawiane nam przez klientów.
 4. Wcześniejsza akceptacja zamówionego projektu powoduje brak możliwości uznania reklamacji dotyczących błędów graficznych (układ graficzny, układ tekstowy, kolorystyka). Reklamacja jest uznawana w przypadku wad materiału bądź błędów poligraficznych popełnionych z naszej winy.

V. Zwrot towaru.

 1. alkoldruk.pl dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty spełniały oczekiwania klientów. Nie ma możliwości zwrotu oferowanych przez nas usług reklamowych i drukarskich ponieważ nie są towarami w rozumieniu przepisów prawa i nie mogą podlegać zwrotom i ponownej sprzedaży.
 2. Powołując się na art. 10 ust.3 pkt 4, który mówi:
  „Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą”.

  Nie mają tutaj zastosowania przepisy dotyczące sklepów internetowych i sprzedaży towarów na odległość (przez internet). Wszelkie użyte słowa typu produkt lub towar (także w liczbie mnogiej i deklinacji) należy rozumieć jako ofertę(y) usług(i).

VI. Postanowienia dodatkowe.

 1. Powielanie i jakiekolwiek wykorzystanie przesyłanych przez nas zdjęć w celu prezentacji oferty, bez naszej pisemnej zgody, jest zabronione. Są to zawsze materiały wyłącznie do wiadomości osoby, do której kierowany jest mail.
 2. Zlecający wykonanie systemów graficznych w firmie alkoldruk.pl wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć z realizacji w portfolio witryny www.alkoldruk.pl

Na stronie używamy plików Cookies